fbpx

Copyright

Wellnessfans.nl is een onderdeel van Marktvizier Online Marketing.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Marktvizier en de door haar geexploiteerde websites , waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten van Wellnessfans.nl, berusten uitsluitend bij Marktvizier. Marktvizier behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Marktvizier. De inhoud van deze websites mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktvizier het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Marktvizier).

Marktvizier heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Marktvizier, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Marktvizier heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.